Lesen Permit Pengiklanan Pembangunan (APDL)

Kita Bayu

Pemaju: Seloka Sinaran Sdn. Bhd. (583231-D) Anak Syarikat Kepada LBS Bina Group Berhad I No. Lesen Pemaju: 19533-1/10-2020/0971(L) I Tempoh Sah: 1/11/2018 – 31/10/2020 I No. Permit dan Jualan: 19533-1/10-2020/0971(P) I Tempoh Sah: 1/11/2018 – 31/10/2020 I Pihak Berkuasa: Majlis Perbandaran Sepang I No. Rujukan Pelan Bangunan: MP.SPG 600-34/4/124 (Fasa 1A – 162 unit); MP.SPG 600-34/4/125 (Fasa 1B – 217 unit); MP.SPG 600-34/4/126 (Fasa 2A –282 unit); MP.SPG 600-34/4/127 (Fasa 2B –416 unit); I Hak Milik Tanah: Tanah Simpanan Melayu Pajakan 99 Tahun (Berakhir pada: 13 Mei 2117) I Bebanan Tanah: Digadai kepada MBSB Bank Berhad I Tarikh Dijangka Siap: November 2022 I Jumlah Unit: 379 Unit Rumah Teres Dua Tingkat (20’x60’); 698 Unit Rumah Bandar Dua Tingkat (22’x75’) I Harga: Rumah Teres Dua Tingkat (20’x60’): RM580,000 (Minimum) – RM738,000 (Maksimum); Rumah Bandar Dua Tingkat (22’x75’): RM449,900 (Minimum) – RM558,900 (Maksimum) I Sekatan-Sekatan Kepentingan: Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Walaupun maklumat ini telah disediakan dengan penuh teliti dan berhati-hati, semua ukuran, spesifikasi dan butiran yang terkandung di sini tertakluk pada perubahan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa/jurutera/arkitek/pemaju dan pemilik tanah (yang berkaitan) tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang ketidaktepatan. Segala visual 3D ialah ilustrasi artis sahaja.

KITA Harmoni

Pemaju: Seloka Sinaran Sdn. Bhd. (583231-D) Anak Syarikat Kepada LBS Bina Group Berhad I No. Lesen Pemaju: 19533-2/04-2021/0301(L) I Tempoh Sah: 6/4/2019 – 5/4/2021 I No. Permit dan Jualan: 19533-2/04-2021/0301(P) I Tempoh Sah: 6/4/2019 – 5/4/2021 I Pihak Berkuasa: Majlis Perbandaran Sepang I No. Rujukan Pelan Bangunan : MP.SPG 600-34/4/130(11); MP.SPG 600-34/4/131(10); MP.SPG 600-34/4/132(11) I Hak Milik Tanah : Tanah Simpanan Melayu Pajakan 99 Tahun (Berakhir pada: 13 Mei 2117) I Bebanan Tanah: Digadai kepada MBSB Bank Berhad I Tarikh Dijangka Siap: April 2023 I Jumlah Unit: 674 Unit Rumah Teres Dua Tingkat (20’x65’) I Harga: Rumah Teres Dua Tingkat (20’x65’) : RM 660,000 (Minimum) – RM811,000 (Maksimum) I Sekatan-Sekatan Kepentingan : Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Walaupun maklumat ini telah disediakan dengan penuh teliti dan berhati-hati, semua ukuran, spesifikasi dan butiran yang terkandung di sini tertakluk pada perubahan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa/jurutera/arkitek/pemaju dan pemilik tanah (yang berkaitan) tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang ketidaktepatan. Segala visual 3d ialah ilustrasi artis sahaja.

KITA Impian

Pemaju: Seloka Sinaran Sdn. Bhd. (583231-D) Anak Syarikat Kepada LBS Bina Group Berhad I No. Lesen Pemaju: 19533-3/04-2021/0386(L) I Tempoh Sah: 25/4/2019 – 24/4/2021 I No. Permit dan Jualan: 19533-3/04-2021/0386(P) I Tempoh Sah: 25/4/2019 – 24/4/2021 I Pihak Berkuasa: Majlis Perbandaran Sepang I No. Rujukan Pelan Bangunan: MP.SPG 600-34/4/136 I Hak Milik Tanah: Tanah Simpanan Melayu Pajakan 99 Tahun (Berakhir pada: 13 Mei 2117) I Bebanan Tanah: Digadai kepada MBSB Bank Berhad I Tarikh Dijangka Siap: April 2023 I Jumlah Unit: 964 Unit I Harga: RM250,000 (Minimum) – RM427,000 (Maksimum) I Sekatan-Sekatan Kepentingan: Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Walaupun maklumat ini telah disediakan dengan penuh teliti dan berhati-hati, semua ukuran, spesifikasi dan butiran yang terkandung di sini tertakluk pada perubahan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa/jurutera/arkitek/pemaju dan pemilik tanah (yang berkaitan) tidak boleh dipertanggungjawabkan atas sebarang ketidaktepatan. Segala visual 3D ialah ilustrasi artis sahaja.